Omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning krijg je toestemming om plannen voor bouw, verbouwing of sloop uit te voeren. De aanvraag loopt via de gemeente waarin de plannen uitgevoerd worden.

Onze aanpak

De meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en leefomgeving moet je melden bij de gemeente. De procedures hiervoor kunnen ingewikkeld zijn. Wij verzorgen een aanvraag omgevingsvergunning van het begin tot het eind.

Heb je een ingewikkeld bouw- of groenproject? Dan moet je een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning doorlopen. De gemeente eist dan vaak overtuigende argumenten met een ruimtelijke onderbouwing en soms enkele (natuur)onderzoeken. Ook deze leveren wij. Wij kennen de regels en procedures en weten welke gegevens vereist zijn voor de omgevingsvergunning.

Waarom?

Om de schaarse ruimte die we in Nederland hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken, hebben de landelijke, provinciale én lokale overheid regels en afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn lokaal vastgelegd in het bestemmingsplan. Hierin is opgenomen of er gebouwd mag worden, hoe groot die bebouwing mag zijn en waarvoor een stuk grond of een gebouw gebruikt mag worden.

Wil je iets veranderen aan ruimte en omgeving dan moet je rekening houden met de regels en de bestemmingsplannen. De gevolgen van een wijziging moeten worden ingeschat en aan de geldende regels worden getoetst. De gemeente verzorgt deze toetsing en weegt de verschillende belangen tegen elkaar af. Daarom moet voor bepaalde veranderingen toestemming gevraagd worden aan de gemeente, in de vorm van een omgevingsvergunning.

Elke vergunning die verleend wordt, ligt zes weken ter inzage. Binnen die periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend, kun je beginnen met de werkzaamheden. Wanneer er wel bezwaren worden ingediend, dan moet eerst een bezwaarprocedure worden doorlopen. Het kan zijn dat de vergunning alsnog onherroepelijk wordt. Het is ook mogelijk dat het bezwaar slaagt en de vergunning geweigerd wordt.

Meer info

Bij grotere veranderingen in een gebied zal de gemeente vragen het bestemmingsplan te laten wijzigen. Ook daarin ondersteunen wij. Lees hier wat we daarbij kunnen betekenen.

 

Ontwikkelthema