Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Heb je plannen voor een ontwikkeling in het buitengebied van Overijssel? Meestal geldt dan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Een regeling die ervoor zorgt dat economische ontwikkelingen in balans zijn met de ruimtelijke kwaliteit voor mens, plant en dier. Ga je een boerenbedrijf, een landgoed of een recreatievoorziening in Overijssel uitbreiden? Of start je met het ontwikkelen hiervan? Ook dan moet de ontwikkeling bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat is de KGO?

Het landschap in Overijssel is mooi. Om dat zo te houden ziet de provincie graag evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties. Daarom vraagt de provincie een investering in de kwaliteit van de omgeving rondom de locatie. Dit heet kwaliteitsprestatie.

Wanneer geldt de KGO?

Hoe weet je of de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geldt? En of je kwaliteitsprestaties moet leveren voor deze KGO? Meestal is dit bij:

  • nieuwe landgoederen
  • als de Rood voor Rood regeling geldt
  • een nieuwe vestiging of uitbreiding van verblijfsrecreatie (zie bedrijfsnatuurplan), agrarische en niet-agrarische bedrijven
  • nieuwe functies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

KGO in de praktijk

Soms is het genoeg als je een basisinspanning levert: de totale ontwikkeling goed inpassen in de omgeving. Is dat niet genoeg? Dan geldt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en moet je nog extra kwaliteitsprestaties leveren. Valt het gebied daarnaast binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)? Ook daarin ondersteunen wij.

Criteria Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

De provincie zoekt naar balans op drie punten:
• past de ontwikkeling bij het karakter van het gebied?
• hoe groot zijn de plannen en de impact op de omgeving?
• hebben de plannen eigen of ook maatschappelijk belang?
Balans krijgen bij Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Hoe krijgt je balans in de ontwikkelplannen binnen KGO?

Gerelateerde producten