In gesprek gaan en de verbinding zoeken

Henk Scheven, eigenaar directeur van Eelerwoude legt in de onderstaande video uit wat belangrijk is bij de pay-off ‘Op weg naar 100% natuurinclusief’.

Manja Neits van de Omgevingspsycholoog concludeert wat uit de talkshow ‘Plan E: Natuurinclusief verbindt’ duidelijk naar voren komt.

Zoek elkaar op en ontdek wat je verbindt

De pay-off is de visie bij de Eelerwoude aanpak. Henk Scheven vertelt dat we onze relaties, collega’s en omgeving daarin mee willen nemen, want dan maken we stappen op weg naar 100% natuurinclusief. Pas dan hebben onze plannen impact. Enthousiasme en intrinsieke motivatie helpen daarbij.

Manja Neits somt op wat daarbij belangrijk is. Het gesprek aangaan en daarbij aandacht geven en de tijd nemen. Een persoonlijke band, betrokkenheid of locatie helpt daarbij contact te maken.

Ook de overheid kan het gesprek aangaan. Daarbij moet je als burger niet vergeten dat mensen van de overheid ook burgers zijn. Zoek elkaar daarin op. Blijf kijken naar de mogelijkheden, want de enorme opgaven van onze tijd kunnen we alleen halen als we het samen doen.

Wil je me ons in gesprek gaan of dit thema of andere onderwerpen?

Deze video is onderdeel van de Eelerwoude talkshow 2023. Daarin zie je gesprekken aan tafel en verschillende video’s over de dialoog over natuurinclusiviteit.

Ook interessant