Rood voor Rood regeling

Wil je oude schuren slopen op een erf? De Rood voor Rood regeling kan het geld hiervoor opleveren, wij helpen daarbij.

Wat is de Rood voor Rood regeling?

Wilt u landschapsontsierende of niet meer in functie zijnde stallen slopen? Daar helpt de Rood voor Rood regeling bij. Doel van die regeling? Het mooie van het platteland bewaren en versterken; u sloopt immers landschapsontsierende of niet meer in functie zijnde (agrarische) schuren of stallen en bouwt er iets gebiedseigen voor terug. Denk bij ‘rood’ in dit geval aan de kleur van dakpannen: u sloopt stallen (‘dakpannen’) en bouwt er nieuw (‘dakpannen’) voor terug, rood voor rood dus.

Hoe werkt de Rood voor Rood regeling?

1. U sloopt een minimum, wat vereist is per gemeente, schuren (of stallen).
2. Gebruik een deel van de grond voor een nieuw huis.
3. De waarde van het erf stijgt, daarmee betaal je de sloop.
4. De rest van de waarde gebruik je voor landschapsversterking.

Landschapsversterking en de Rood voor Rood regeling

Volgens de Rood voor Rood regeling moet u uw landschap verbeteren (zie ook de verplichte Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Denk bijvoorbeeld aan aanleg of onderhoud van een houtwal, planten van een heg en de aanleg van een poel. Wat wel en niet mag? Dat verschilt per gemeente. Eelerwoude heeft het in beeld en verwoordt uw verbetering vervolgens in een inrichtingsplan.

Over Eelerwoude en de Rood voor Rood regeling

Eelerwoude heeft veel ervaring met projecten in de Rood voor Rood regeling (en vergelijkbare regelingen). Wij hebben de kennis om snel in te schatten of uw plan haalbaar is. Zo ja, dan helpen we u bij het totaaltraject: van ontwerp en ontwikkeling tot aan beheer.

Varianten en alternatieven voor Rood voor Rood regeling

Voor plannen in het buitengebied gelden meer regelingen:

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
• Vrijkomende Agrarische Bebouwing: hergebruik

Zo helpen we met de Rood voor Rood regeling

Bij de sloop van stallen of schuren werk je in verschillende stappen. Waar dat gewenst is, helpen wij met elke stap om goed gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling. Wij hebben voor u een flyer haalbaarheidsscan gemaakt waarin alle stappen worden beschreven. Download hier vrijblijvend de flyer haalbaarheidsscan