Beheer van grond en gebouwen

Beheer en exploitatie van gronden en gebouwen, al dan niet van een landgoed, uitgevoerd door een professionele rentmeester

Onze aanpak

Onze rentmeesters streven bij het beheer we naar een evenwichtig samenspel tussen grond en gebouwen en richten zich op verantwoord investeren en een duurzame, toekomstgerichte exploitatie.

Wij ontzorgen zowel bij het reguliere beheer, zoals contractadministratie, procesoptimalisatie en verduurzaming als bij het ontwikkelen van financiële en ruimtelijke toekomstvisies en nemen, indien gewenst, alle managementtaken op ons die gepaard gaan met het bezit en beheer van grond en gebouwen. Denk aan financieel, agrarisch, natuur- en bosbeheer en het onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Dat doen wij met toewijding, deskundigheid en een focus op duurzaamheid en altijd in afstemming met de eigenaar of eigenaren.

Behoud en optimalisatie staat voorop, zowel op economisch als ecologisch gebied. Waar nodig worden adviseurs van Eelerwoude uit andere vakgebieden betrokken, zoals ecologen, landschapsarchitecten en adviseurs ruimtelijke ontwikkeling. Met onze ruime kennis helpen we eigenaren met het realiseren van doelen op het gebied van maatschappelijke thema’s als biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Zo kunnen we behoud van natuurlijke schoonheid en duurzame ontwikkeling combineren.

We ondersteunen onder andere bij:
• Management, directievoering en personeelszaken
• Risicobeheer en compliance
• Visievorming
• Contract- en relatiebeheer
• (Financiële) administratie, debiteurenbewaking en het opstellen van jaarcijfers
• Advies over de Natuurschoonwet 1928
• Bos- en natuurbeheer
• Verduurzamen van grond en gebouwen
• Subsidies voor grond en gebouwen

Waarom?

Grond en gebouwen zijn kostbaar en vaak hebben ze cultuurhistorische en emotionele waarde. Het beheer hiervan vereist specifieke kennis en expertise, die niet iedereen in huis heeft. Onze ervaren rentmeesters zijn specialisten op dit gebied.

Wij geven strategisch advies over maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtelijk beleid, en juridische en financiële aspecten. Dit helpt de eigenaar weloverwogen beslissingen te nemen. Onze rentmeesters kennen de wetten en regelingen en blijven op de hoogte van relevante actualiteiten.

Daarnaast kan het beheren van grond en gebouwen tijdrovend zijn, met administratieve taken, juridische kwesties en dagelijkse operationele taken. Door het beheer aan Eelerwoude uit te besteden, kun je als eigenaar meer tijd besteden aan andere kernactiviteiten, terwijl wij zorgen voor een professioneel en duurzaam beheer van de waardevolle bezittingen.

Meer info

Waar het hebben van een landgoed vroeger vooral ging over de jacht en over opbrengsten uit bossen en pacht, gaat het vandaag de dag meer en meer over ondernemen. “Op zoek naar nieuwe verdienmodellen om het rendement op je gronden en gebouwen te verbeteren”, stelt rentmeester Patrick de Groot. “Daarbij is het belangrijk om mee te gaan met de trends en ontwikkelingen van nu, om klaar te zijn voor de toekomst.”