Natuurontwikkelingsplan

Een strategisch document voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van natuurlijke gebieden. Het geeft kansen en doelstellingen voor natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling.

Onze aanpak

Na een oriënterend gesprek met onze opdrachtgever verkennen we de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Elke situatie vereist een unieke aanpak die we in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer(s) bepalen. Zo begeleiden we processen om van cultuurgrond natuur te maken. Dit doen we voor agrariërs die hun bedrijf beëindigen en voor particulieren die hun gronden anders willen inrichten. Daarnaast begeleiden we terreinbeherende organisaties en overheden bij het proces en de uitvoering rondom natuurontwikkeling.

In het natuurontwikkelingsplan stellen we drie punten centraal:

  • de praktische haalbaarheid van de omschreven doelen
  • de financiële haalbaarheid ervan
  • bijzondere natuurwaarden in het gebied

We bieden zowel volledige ontzorging als ondersteuning bij onderdelen van het op te stellen plan. In elke fase, of het project nog in de ideeënfase zit, richting ontwikkeling gaat, of al bezig is met inrichting of beheer. Elk moment kent een eigen dynamiek en benodigde vakdisciplines, die aanhaken vanuit onze organisatie.

Alle onderdelen waaruit het natuurontwikkelingsplan kan bestaan, verzorgen we. Denk aan:

  • inrichtingsschetsen
  • wijziging omgevingsplan
  • onderzoek naar subsidie
  • subsidieaanvragen
  • vergunningsaanvragen
  • technische tekeningen
  • begeleiding van aanbesteding en uitvoering

Bij Eelerwoude houden we van korte lijntjes en collega’s weten elkaar makkelijk te vinden. Daardoor kunnen we efficiënt werken. Onze adviseurs spreken zowel de taal van particulieren als van overheden, aannemers en natuurbeheerders. Zij weten de verschillende belangen te combineren en bouwen zo bruggen in elk natuurontwikkelingsproject.

Waarom?

Een natuurontwikkelingsplan biedt inzicht bij natuurbeheer op de lange termijn en tijdens de inrichtingsfase. Je kunt er gebieden mee transformeren en beschermen. Door de natuurlijke omgeving te bevorderen, versterken we de veerkracht van ecosystemen. Dit betekent niet alleen dat de natuur beter bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering, maar ook dat we het herstel van bedreigde planten- en diersoorten bevorderen. Sommige van onze maatregelen richten zich specifiek op duurzaam waterbeheer, waarbij we natuurlijke waterbronnen herstellen en behouden en tegelijkertijd de waterkwaliteit verbeteren.

Daarnaast waarborgt het natuurontwikkelingsplan dat, in de ideeënfase, de uitvoerbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Bij Eelerwoude geloven we in het samenbrengen van de juiste expertises op het juiste moment, van gedetailleerde LESA-rapportages tot praktische adviezen in notities.

Meer info

Voor het succes van een natuurontwikkelingsplan is nauwe samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen essentieel. Overheidsinstanties, natuurorganisaties, lokale gemeenschappen en bedrijven hebben verschillende doelstellingen. Deze kunnen worden nagestreefd door ze te verbinden. Dat is de expertise van Eelerwoude.

Zo creëren we samen met onze opdrachtgevers een duurzame en veerkrachtige, natuurlijke omgeving.

Meer weten over natuurontwikkelingsplannen?

 

Lees ook