De landbouwtransitie

Als boer kun je een slag maken naar een meer natuurinclusief bedrijfsmodel. Maar hoe doe je dat en hoe krijg je de overheid daarin mee?

Daarover vertellen Tallien Fokkema, praktisch procesmanager bij Eelerwoude en Egbert Jaap Mooiweer directeur rentmeester Stichting Twickel in onderstaande video.

Hoe krijg je boeren mee in de landbouwtransitie?

Stichting Twickel is eigenaar van een aantal landgoederen in het hele land. De helft daarvan is bos- en natuurgroen en de andere helft is cultuurgrond, met 50 actieve boeren.

Twickel vindt natuurinclusiviteit belangrijk om de zorg voor natuurschoon. Dat natuur en landbouw met elkaar is verweven, is voor Twickel vanzelfsprekend. Daarom moet je als landgoed in gesprek gaan met boeren over wat je motiveert en wat je belangrijk vindt. Bij persoonlijke gesprekken aan de keukentafel en in het veld kun je elkaar inspireren. Dan kun je praten over hoe je van een verlies- naar een verdienmodel gaat. Belangrijk hierbij is, dat de overheid het gesprek aangaat met de boer, zodat de boer in beweging komt en het landschap op een andere manier ingericht kan worden.

Tallien Fokkema begeleidt boeren bij de landbouwtransitie. Ze houdt daarbij de focus op wat ze moeten doen, hoe dat betaald gaat worden en hoe de boeren aangehaakt blijven.

Eén van haar projecten is een totaal plan voor natuurinclusiviteit voor 13 boeren in een kwetsbaar gebied in de Veluwezoom-IJssel. Omdat de grond bij een Natura 2000-gebied ligt, moeten de boeren hier een slag maken richting een meer natuurinclusief bedrijfsmodel. Door te kijken wat de basis is van het landschap, zie je dat het landschap uit balans is. De boeren begrijpen dat de manier van boeren hier anders moet.

Meer weten over de landbouwtransitie?

Deze video is onderdeel van de Eelerwoude talkshow 2023. Daarin zie je gesprekken aan tafel en verschillende video’s over de dialoog over natuurinclusiviteit.

Kennis & kunde