Landbouwgrond wordt natuur

Particulier realiseert natuur op grond met agrarische bestemming

Een stuk land met een agrarische bestemming bood een particulier de kans om een wens voor nieuwe natuur achter zijn woning tot leven te brengen. Eelerwoude- adviseurs uit verschillende vakdisciplines gaven vorm aan het idee en maakten van een schets een concreet en uitvoerbaar plan.

Opdracht Natuurontwikkeling

Locatie Nieuw-Dijk

Jaar uitvoering 2023-2024

Een mooie woning met daarachter een weiland, een fraai beeld. Maar de eigenaar zag meer mogelijkheden voor dit stuk grond; weides met geiten en alpaca’s, fruitbomen en een waterplas. Zo kwam hij met Eelerwoude in contact.

Idee wordt realistisch plan

Zijn idee was al in een schets vormgegeven en een bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van natuur was al aangevraagd. Nadat op de aanvraag van de wijziging akkoord werd gegeven en het plan onherroepelijk was, ging onze rentmeester aan de slag met de aanlegvergunning voor de realisatie van natuur. Hij leidde het project en verzorgde het vergunningentraject en de communicatie met de eigenaar en de gemeente. Ook deed hij de afstemming met Tennet, de eigenaar en beheerder van de hoogspanningsleiding die over het stuk land loopt.

Van schets naar technische tekening

Onze adviseur cultuurtechniek maakte het ontwerp en deed de technische uitwerking. Alle onderdelen werden ingemeten, inclusief de hekwerken rondom de bestaande fruitbomen. Bomen werden digitaal ingepland, grondwallen met hoogteverschillen en andere wensen van de eigenaar werden erin opgenomen.

Afbeelding1 Zandenbosven

bron foto: Google Maps

Figuur1 Zandenbosven

Ook de afkadering richting de aanliggende weg kreeg hierin vorm. Daarin zijn zichtlijnen opgenomen, die omwonenden uitzicht bieden vanuit hun bestaande woning. Deze wens kwam naar voren uit het participatieproces dat is gevoerd tussen de initiatiefnemer en buurtbewoners.

Kansen voor diverse soorten

De waterplas uit de eerste schets werd een natuurinclusieve poel met terrassen op verschillende hoogtes en de juiste situering van de taluds. Onze ecohydroloog berekende hiervoor de hellingshoeken, voor de beste leefomstandigheden voor de soorten in de poel.

De technische uitwerking die Eelerwoude aanleverde geeft de ontgravingshoeveelheden aan. Gebra Infra, die de uitvoering van het plan doet, kan aan de hand hiervan aflezen hoe en tot welke diepte ontgraven dient te worden.

Tot slot stelde de landschapsontwerper een aanplantlijst samen voor bosplantsoen op de houtwallen. Voor het poten hiervan werd de hulp ingeroepen van de Meikamerboswerkgroep uit Nieuw-Dijk, waarvan een grote groep vrijwilligers de handen uit mouwen staken.

Meikamerboswerkgroep in actie 1

bron foto: digiDIEK.nl

bron foto: digiDIEK.nl

Zodra de uitvoering van het plan is afgerond, kan de natuur haar gang gaan en ontstaat er nieuwe natuur op voormalig agrarische grond. Zo realiseert deze particulier zijn eigen, levendige landschap en creëert hij een stukje natuurschoon achter zijn woonhuis.

Vragen over herinrichting van agrarische gronden?