Meer mogelijkheden door in gesprek te gaan

Je wilt verbetermaatregelen uitvoeren en daar de gebiedspartijen bij betrekken. Hoe pak je dat aan? Waar kun je bij de uitvoering tegenaan lopen?

Rick Spijksma, boswachter van Natuurmonumenten en Leon Feiken, civiel- en cultuurtechnisch adviseur van Eelerwoude vertellen in onderstaande video hoe dat ging bij een project op Schiermonnikoog.

Hoe breng je de belangen van verschillende gebiedspartijen bij elkaar?

Rick Spijksma vertelt welk communicatietraject voorafging aan de maatregelen die werden uitgevoerd bij de Westerplas op Schiermonnikoog. De natuurbeleving werd daar verbeterd door de plaatsing van een vogelkijkscherm en het creëren van meer doorkijkmogelijkheden door de rietvelden.

Er waren hier gebiedspartijen met verschillende belangen. Doordat deze partijen een stem kregen en bij elkaar werden gebracht, is het gewenste resultaat behaald.

Leon Feiken legt uit wat er kwam kijken bij de uitvoering van de maatregelen. De plaatsing van het vogelkijkscherm leek in de eerste instantie niet mogelijk, maar doordat we in gesprek gingen, kon het toch gerealiseerd worden.

Wil je weten wat onze adviseurs voor jouw project kunnen doen?

Deze video is onderdeel van de Eelerwoude talkshow 2023. Daarin zie je gesprekken aan tafel en verschillende video’s over de dialoog over natuurinclusiviteit.

Gerelateerde producten