Meer waterberging en natuurlijkvriendelijke oevers

Verhoging van de biodiversiteit en de belevingswaarde

Gemeente Smallingerland wilde verschillende watermaatregelen nemen in Parkwijk de Singels in Drachten. Het park moest meer mogelijkheden bieden voor waterberging en biodiversiteit.

Wij werkten het schetsontwerp uit naar een definitief ontwerp en bestek. Hiermee realiseerden we de doelstelling van de gemeente voor meer open water in het park, natuurvriendelijke oevers en een gevarieerd en natuurlijk park.

Opdracht Meer waterberging en natuurlijkvriendelijke oevers

Product Uitbreiding waterberging

Locatie Parkwijk de Singels in Drachten

Opdrachtgever Gemeente Smallingerland

Uitbreiding waterberging

Parkwijk De Singels ligt dichtbij het centrum van Drachten. Er staan appartementsgebouwen en laagbouw in een parkachtige omgeving van groen en water. Het park wordt veel gebruikt, ook als doorgaande fietsroute. In de afgelopen jaren is er in de wijk veel regenwater afgekoppeld van de riolering. Dit water moest worden geborgen in de aanwezige vijvers en sloten. Wetterskip Fryslân concludeerde dat de bestaande structuur niet toereikend was voor de toekomstige waterberging. De capaciteit voor het bergen en afvoeren van water moest uitgebreid worden.

Meer reliëf

Er was voldoende ruimte voor realisatie van de waterberging door uitbreiding van de bestaande vijver, het graven van een nieuwe vijver en aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De vrijgekomen grond is gedeeltelijk gebruikt om grondheuvels aan te leggen, die het park meer reliëf geven. Deze zijn ingeplant met bomen en bosplantsoen en bestaande bomen zijn herplant. Zo kreeg het park een nog mooier uiterlijk en nam de belevingswaarde toe.

Meer biodiversiteit

De vijvers zijn aangelegd met natuurvriendelijke oevers die ruimte bieden aan ondergedoken waterplanten en oevervegetatie. Rondom de nieuwe vijvers is een kruidenmengsel ingezaaid om meer variatie in beplanting te krijgen. Omdat de gemeente dit natuurvriendelijk beheert, blijft het natuurlijke karakter gewaarborgd. Met deze maatregelen is het leefgebied voor planten en dieren in het park uitgebreid en de biodiversiteit verhoogd.

Visualisatie

Het project is midden in de coronapandemie voorbereid. Daardoor kon de gemeente geen bijeenkomst organiseren om betrokken bewoners te informeren. Daarom is dit schriftelijk gedaan. Omdat een bestekstekening niet geschikt is om te delen met de doelgroep is er voor gekozen het plan te visualiseren. De informatie op schrift werd aangevuld met enkele visualisaties die dicht bij de werkelijkheid komen. Ze geven een goede voorstelling van hoe het plan er uiteindelijk uit kan komen te zien en daarmee kunnen de omwonenden zich beter een beeld vormen.

Waterbeleid

De gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân hebben het waterbeleid vastgelegd in het Gemeentelijk Waterplan. In dit plan is een visie opgenomen over onder meer waterberging, natuuroevers, grondwateraanpak, en vergroening. De doelstelling voor Parkwijk de Singels was: het creëren van ruimte voor nieuw water voor regen- en grondwaterberging. Met de genomen maatregelen is dat gerealiseerd.

Adviseur natuur- en cultuurtechniek, André Verhoef vindt het mooi dat hij op deze manier kon bijdragen aan het verbeteren van de natuurlijke uitstraling van het park en de wijk. Het is een goed resultaat van deze natuurinclusieve aanpak.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten